Number of the records: 1  

Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

 1. Title Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
  Author infoMonika Bačová
  Author Bačová Monika EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Source document Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3
  NotePrezentácia
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * vyučovanie * makroekonomika * odbory študijné * univerzity * ekonómia
  Public work categoryPosters issued in home editorships
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01433-009, originál dokumentu