Number of the records: 1  

Úvaha nad ekonomickým rastom z aspektov vplyvu na rozvoj človeka a prosperitu spoločnosti

 1. Title Úvaha nad ekonomickým rastom z aspektov vplyvu na rozvoj človeka a prosperitu spoločnosti
  Parallel titleConsideration of economic growth from the perspective of the impact on human development and prosperity of society
  Author infoMária Blašková
  Author Blašková Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-8]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  Keywords rast hospodársky * produkt domáci hrubý * politika hospodárska * Slovensko
  AnnotationÚvaha, ktorá je zameraná len na základné východiská a vybrané súvislosti ekonomického rastu a rozvoja. Stručne uvádza problém zdrojov a faktorov ekonomického rastu, ktoré sa môžu zmeniť aj na jeho bariéru. Súčasné diskusie opomínajú otázky zmysluplnosti ekonomického rastu, bez snahy analyzovať a venovať pozornosť jeho vplyvu na človeka a prosperitu spoločnosti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-005, originál dokumentu