Number of the records: 1  

Assessment/development centre

 1. Title Assessment/development centre
  Author infoCecília Olexová
  Author Olexová Cecília EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Č. 15 (2010), s. 113-122. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Keywords práca personálna * personalistika * zamestnanci * práca * schopnosti pracovné * hodnotenie pracovníkov * psychológia
  AnnotationVymedzenie pojmov assessment centre (AC) a development centre(DC). Príprava AC a DC: určenie prediktorov, výber metód AC/DC, výber hodnotiteľov a účastníkov AC/DC, príprava časového harmonogramu. Metódy AC/DC - pozorovanie, hranie rolí, skupinová diskusia, prípadové štúdie, prezentácia, interview. Psychodiagnostické metódy.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01520-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 8-15