Number of the records: 1  

Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja a stratégia udržateľnosti

 1. Title Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja a stratégia udržateľnosti
  Parallel titleSocial-economic development strategy and sustainability strategy
  Author infoVladimír Choluj, Juraj Melichár
  Author Choluj Vladimír EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Melichár Juraj
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-9]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords spoločnosť * rozvoj trvalo udržateľný * ekológia * vzdelávanie
  AnnotationBudúcnosť spoločnosti vyžaduje riešiť úlohy jej vízie, stratégie a celospoločenských programov. Tradičný koncept sociálno-ekonomickej stratégie rieši úlohy v kultúrnom kontexte. Paradigmaticky novšia - stratégia udržateľnosti hľadá odpovede o budúcnosti vo vzťahu kultúry a prírody. Trhové hospodárstvo je prokultúrne ale aj protiprírodné. Budúce hospodárstvo musí byť v záujme udržateľnosti proprírodné. Udržateľná budúcnosť vyžaduje osvojiť si občianske ekologické vzdelanostné minimum a pripraviť univerzitne vzdelaných odborníkov v oblasti ekologickej udržateľnosti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-013, originál dokumentu