Number of the records: 1  

Analýza vývoja zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006

 1. Title Analýza vývoja zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006
  Author infoMatej Valach
  Author Valach Matej EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-5]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords odvetvia priemyselné * výroba priemyselná * hodnota pridaná * spotreba * spotreba energie
  AnnotationAnalýza vývoja produkcie, hrubej pridanej hodnoty a vývoja ďalších ukazovateľov a spotreby pre odvetvie priemyslu, pomocou komoditno-odvetvových tabuliek dodávok a použitia. Uvedené veličiny sú analyzované za roky 1993 až 2006 vrátane, nakoľko údaje za rok 2007 sú ešte stále čiastočné a nekompletné. Číselné hodnoty sú uvádzané v slovenských korunách, vzhľadom na analyzované časové obdobie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-023, originál dokumentu