Number of the records: 1  

Intellectual security of Slovakia

 1. Title Intellectual security of Slovakia
  Parallel titleIntelektuálna bezpečnosť Slovenska
  Author infodo angl. prel. Marta Grossmanová
  Another authors Grossmanová Marta (Translator) EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. S. 401-405. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5
  NoteRes. angl., slov.
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.8 - Utajovanie. Ochrana. Bezpečnosť
  Keywords bezpečnosť * intelektualizácia * pracovníci odborní * manažment znalostný * manažment strategický * Slovensko
  AnnotationCharakteristika intelektuálnej bezpečnosti štátu. Potreba kompetentných odborných pracovníkov a poctivých manažérov. Úloha dosiahnutia intelektuálnej bezpečnosti Slovenska. Intelektuálna bezpečnosť je predpokladom národnej konkurencieschopnosti a úspešného postkrízového vývoja.
  Public work categoryBrowse works, scientific translations in magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00697-017, originál dokumentu