Number of the records: 1  

Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní - súčasť prípravy podnikateľa

 1. Title Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní - súčasť prípravy podnikateľa
  Author infoSoňa Kompoltová
  Author Kompoltová Soňa EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Source document Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. S. 7-19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3056-9
  Issue dataTab.
  NoteKEGA 3/6027/08. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords výchova * vzdelávanie * vyučovanie programové * pedagogika * komunikácia verbálna * komunikácia elektronická * technológie informačné * technológie komunikačné * podnikatelia * škola a prax
  AnnotationKomunikačné kompetencie žiakov a úloha učiteľa v komunikácii so žiakmi. Kompetencie a shopnosti v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií. Formovanie komunikačných shopností žiakov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01439-005, originál dokumentu

Number of the records: 1