Number of the records: 1  

Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache im slowakischen Sprachraum

 1. Title Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache im slowakischen Sprachraum
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. S. 18-24. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-44-4
  Issue dataTab.
  NoteRes. slov., nem. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * nemčina * slovenčina * maďarčina * história * vývoj
  AnnotationGermanizmy v slovenčine predovšetkým z lexikálneho hľadiska. Stručné dejiny nemeckého jazyka na Slovensku. Porovnanie vybraných slov v nemčine, slovenčine a maďarčine.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01563-011, originál dokumentu