Number of the records: 1  

Stakeholder manažment – neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania

 1. Title Stakeholder manažment – neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania
  Parallel titleStakeholder management –integral part of responsible business
  Author infoKatarína Drieniková, Peter Sakál
  Author Drieniková Katarína
  Co-authors Sakál Peter
  Source document Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. S. 106-113. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8
  NoteRes. angl., čes. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords stakeholder * manažment * riadenie podnikové * podnikanie zodpovedné * zodpovednosť spoločenská
  AnnotationPríspevok poukazuje na význam stakeholder manažmentu v kontexte s uplatňovaním spoločensky zodpovedného podnikania v organizáciách. Zameriava sa na dve základné zložky stakeholder manažmentu a to na identifikáciu a klasifikáciu stakeholderov a ich následného zapojenia. Podrobná identifikácia a klasifikácia je významnou a nevyhnutnou pomôckou pri implementácii CSR, pretože práve stakeholderi zohrávajú kľúčovú úlohu pri uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania. Zapojenie stakeholderov do podnikových aktivít týkajúcich sa zodpovedného podnikania, ktoré prináša benefity napríklad pri riadení rizík či inovácií prostredia je založené na PDCA cykle.
  DatabaseARTICLES