Number of the records: 1  

Pohľady na fair value

 1. Title Pohľady na fair value
  Parallel titleLook at fair value
  Author infoKristián Kadlečík
  Author Kadlečík Kristián EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. S. [1-6]. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady
  Keywords oceňovanie * majetok * hodnota * trh * ceny * výkazníctvo finančné * štandardy účtovné medzinárodné * IFRS
  AnnotationOceňovanie ako jeden z najdôležitejších činiteľov pôsobiacich na objektívne vyjadrenie položiek finančného výkazníctva. Fair value definovaná podľa IFRS. Definícia fair value podľa US GAAP. Opodstatnenosť fair value. Aplikácia fair value na príklade.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01292-057, originál dokumentu