Number of the records: 1  

Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov – medzinárodné porovnanie

 1. Title Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov – medzinárodné porovnanie
  Author infoMargita Mesárošová, Peter Mesároš
  Author Mesárošová Margita
  Co-authors Mesároš Peter EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. S. 1-8. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie celoživotné * vzdelávanie vysokoškolské * študenti * kompetencie
  AnnotationVýsledky skúmania základných kľúčových kompetencií, ktoré sa umožňujú uplatniť vo vysokoškolskom vzdelávaní, v štyroch krajinách susediach geograficky a majúcich spoločnú sociálnu, kultúrnu a vzdelávaciu tradíciu v ostatných rokoch. Autori sa zaoberali konkrétne výskumom kongitívnych kompetencií (verbálnej, matematickej a učiť sa učiť) u študentov slovenských, poľských, ukrajinských a maďarských univerzít. Ako východiskový rámec zvolili osem kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie vymedzených v dokumentoch EÚ.
  DatabaseARTICLES
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ