Number of the records: 1  

Prognózovanie spotrebiteľských cien na základe daňových a maržových elasticít

 1. Title Prognózovanie spotrebiteľských cien na základe daňových a maržových elasticít
  TranslationForecasting of consumer prices using tax and margin elasticities
  Author infoĽubomír Strieška, Anna Neumannová
  Author Strieška Ľubomír EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Neumannová Anna EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 8, č. 2 (2011), s. 7-22. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301
  Issue dataTab., vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  Keywords sadzby daňové * marža * prognózovanie * dane z hodnoty pridanej * ceny spotrebiteľské
  AnnotationVplyv zvýšenia sadzby DPH na zmenu spotrebiteľských cien, výrobu a objem obchodnej marže. Problém je riešený pomocou diferenčných rovníc založených na aparáte mikroekonómie.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01542-004, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-3