Number of the records: 1  

Komunikácia spoločenskej zodpovednosti

 1. Title Komunikácia spoločenskej zodpovednosti
  Parallel titleSocial responsibility communication
  Author infoAlžbeta Foltínová, Veronika Soósová
  Author Foltínová Alžbeta EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Soósová Veronika EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja : [zborník vedeckých prác]. S. 74-81. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3259-4
  Issue dataSch., tab.
  NoteVEGA 1/0657/10. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie * spoločnosti * firmy * stratégia podnikateľská * podnikanie zodpovedné * konkurencieschopnosť * komunikácia * transparentnosť * prosperita ekonomická * zodpovednosť spoločenská
  AnnotationKomunikácia spoločenskej zodpovednosti ako dôležitý prvok, ktorý podáva informácie o spoločensky zodpovedných aktivitách zvyšujúcih povedomie o spoločnosti. Vplyv zainteresovaných skupín z hľadiska prosperity podniku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01483-008, originál dokumentu