Number of the records: 1  

Práca a jej význam v spoločenskom svete

 1. Title Práca a jej význam v spoločenskom svete
  Author infoJana Slaninková, Anna Krištanová
  Author Slaninková Jana EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Krištanová Anna EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Source documentEkonomika v kríze a naopak : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6.-7. máj 2011, Košice. S. 126-133. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-2605-0
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.56 - Nezamestnanosť
  Keywords práca * teória práce * nezamestnanosť * miera nezamestnanosti * Slovensko * Európska únia
  AnnotationVýznam práce v živote človeka. Teórie práce, funkcie práce. Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku a v EÚ.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01631-001, kópia plného textu