Number of the records: 1  

Nástroje a metódy manažérstva kvality

 1. Title Nástroje a metódy manažérstva kvality
  Parallel titleTools and methods of quality management
  Author infoPaulína Krnáčová
  Author Krnáčová Paulína EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. S. [1-12]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3
  Issue dataGraf, obr., tab.
  NoteIGM 2316070/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords riadenie kvality * kvalita * kvalita výrobkov * výroba * metódy
  AnnotationVyužívanie nástrojov a metód manažérstva kvality v praxi. Vybrané nástroje manažérstva kvality. Nástroje a metódy uplatňované v praxi dodávateľov automobilového priemyslu. Vývojový diagram. Diagram príčin a následkov (Ishikawov diagram). Paretov diagram a Paretova analýza. Formulár pre zber údajov. Histogram.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01865-039, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF127.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení