Number of the records: 1  

Výkaz zmien vlastného imania

 1. Title Výkaz zmien vlastného imania
  TranslationStatement of changes in equity
  Author infoMartina Mateášová
  Author Mateášová Martina EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. S. 55-56. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7
  NoteVEGA 1/0492/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords účtovníctvo * obdobie účtovné * výkazníctvo finančné * výkazníctvo účtovné * imanie vlastné * závierka účtovná * súvaha * štandardy účtovné medzinárodné * IFRS
  AnnotationEurópska spoločnosť ako forma akciovej spoločnosti, ktorej podnikateľská činnosť je založená na práve EÚ. Účtovná závierka alebo výkaz zmien vlastného imania ako zdroj informácií o finančnej situácii spoločnosti európskeho typu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01799-018, originál dokumentu