Number of the records: 1  

Transformation of social services in the context of their deinstitutionalization in Slovakia

 1. Title Transformation of social services in the context of their deinstitutionalization in Slovakia
  Parallel titleTransformácia sociálnych služieb v kontexte ich deinštitucionalizácie na Slovensku
  Author infoJaroslava Kováčová, Gábor Szüdi
  Author Kováčová Jaroslava EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Co-authors Szüdi Gábor EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Znalosti pro tržní praxi 2014: média a komunikace v 21. století : sborník z mezinárodní vědecké konference, konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. S. 546-555 CD-ROM. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2014 / Slavíčková Pavla ; Mládková Ludmila ; Jašek Roman ; Chovancová Miloslava ; Znalosti pro tržní praxi 2014: média a komunikace v 21. století Mezinárodní vědecká konference. ISBN 978-80-87533-07-9
  Issue dataGraf, tab.
  NoteVEGA 1/0216/14. - ITMS 26240120032. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Keywords služby sociálne * transformácia * Európsky parlament * Slovensko
  AnnotationPredstavenie doterajšieho vývoja, a najmä súčasného problémového stavu v zabezpečovaní sociálnych služieb na Slovensku, a za pomoci získaných zahraničných skúseností (predovšetkým v rámci spolupráce v programe COST) navrhnutie nového modelu poskytovania týchto služieb, smerujúci k uplatneniu zámerov z Uznesenia Európskeho parlamentu o budúcnosti sociálnych služieb všeobecného záujmu (2009/2222(INI)) najmä prostriedkami deinštitucionalizácie týchto služieb.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01456-003, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF442 KBz IP adresy SEK po prihlásení