Number of the records: 1  

Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 1. Title Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  Author infoZuzana Dianová
  Author Dianová Zuzana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 5 (2018), s. 19-23. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zákony * úpravy právne * zákonník práce * mzdy * odmeny * pracovníci * záujmy verejné
  AnnotationOd 1.5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 5