Number of the records: 1  

Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019

 1. Title Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019
  Author infoZuzana Dianová
  Author Dianová Zuzana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 11-12. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords legislatíva * novelizácia * odmeňovanie * zamestnanci * triedy tarifné * mzdy minimálne
  AnnotationSnaha zákona č. 553/2003 Z.z. urobiť radikálnu zmenu systému v odmeňovaní, ktorá spočíva najmä v odstránení rozdielu medzi základným nastavením výšky tarifných platov a výšky mininálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. V rámci kolektívneho vyjednávania bol predložený aj nový systém odmeňovania spolu s plánovanou základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 7-8