Number of the records: 1  

Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu

 1. Title Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu
  Author infoLadislav Briestenský
  Author Briestenský Ladislav
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 3 (2019), s. 15-20. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * zmluvy pracovné * zákony * zákonník občiansky * odmeňovanie * zamestnanci
  AnnotationNáležitosti pracovnej zmluvy obsiahnuté v zákone č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Zákonníku práce a v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Praktické príklady z právnej praxe.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 3

Number of the records: 1