Number of the records: 1  

Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov

 1. Title Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov
  Author infoAnton Ukropec
  Author Ukropec Anton
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 6 (2019), s. 7-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords predpisy právne * obce * informácie * stránky webové * zákony * Slovensko
  AnnotationPovinnosť obcí zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť obcí zverejňovať informácie hlavne na úradnej tabuli a webovom sídle.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 6

Number of the records: 1