Number of the records: 1  

harmonizácia

 1. SYS0005027
  LBL
   
  00328nx^^j22001573^^450
  005
   
  20100202104928.6
  100
   
  $a 20041018asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a harmonizácia
  675
   
  $a 339.92 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000205 $x Medzinárodná hospodárska spolupráca
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20041018
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 314 $b V technickej normalizácii zosúladenie sústavy národných technických noriem s regionálnymi (EN) a medzinárodnými normami (ISO, IEC, ETS). Harmonizácia si vyžaduje predovšetkým zavedenie technického práva (smernice Rady EÚ technického charakteru, ktoré upravujú tzv. regulovanú sféru). Je to jeden z postupných krokov harmonizácie legislatívy SR s legislatívou EÚ.
  836
   
  $d 20041018
  980
   
  $x H
Number of the records: 1