Number of the records: 1  

euroregióny

 1. SYSh0002045
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180629131021.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a euroregióny
  675
   
  $a 332.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000127 $x Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  675
   
  $a 339.92 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000205 $x Medzinárodná hospodárska spolupráca
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 78 $b Forma cezhraničnej spolupráce najmenej dvoch regiónov v európskych krajinách; spravidla ide o pohraničné teritóriá poznačené rovnakými atribútmi, ako napr. spoločná história, zaostalejší vývoj, podobnosť lokálnych problémov; sú dobrovoľným zoskupením obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré si volia radu a prezídium, rozhodujúcim orgánom je valné zhromaždenie; nemajú žiadnu legislatívnu kompetenciu, avšak majú nárok na dotácie z fondov EÚ. Cieľom euroregiónov je podpora a realizácia spoločných projektov na kultúrnej, sociálnej, hospodárskej aj infraštruktúrnej úrovni.
  980
   
  $x H