Number of the records: 1  

manažment personálny

 1. SYSh0003196
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20190703104844.0
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a manažment personálny
  550
   
  $3 eu_un_auth*h0005417 $a riadenie personálne
  675
   
  $a 331.108 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000113 $x Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 237 $b Časť manažmentu, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov (zamestnancov) a ich prácou v podniku. Predstavuje súbor takých činností v oblasti zamestnaneckých vzťahov, ktoré sa podieľajú na plnení podnikových cieľov, ale aj cieľov zamestnávateľa. Je to proces, ktorým sa vytvára a udržiava také prostredie, v ktorom sa ľudské zdroje využívajú optimálne.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1