Number of the records: 1  

procesory tabuľkové

 1. SYSh0005029
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180716091608.6
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a procesory tabuľkové
  675
   
  $a 681.3.06 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000372 $x Programové vybavenie počítača. Software
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 350 $b Tabuľkový procesor patrí do skupiny kancelárskeho softvéru, umožňuje efektívne pracovať s bežnými množstvami údajov, ktoré sú vo väčšine prípadov umiestnené do štruktúrovaných tabuliek, pričom ako nástroje poskytuje vzorce, funkcie, filtre, grafy, kontingenčné tabuľky a ďalšie.
  980
   
  $x H
Number of the records: 1