Number of the records: 1  

Cena ako akcelerátor krízového vývoja

 1. SYS0109093
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133622.8
  100
   
  $a 20100122a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Cena ako akcelerátor krízového vývoja $f Stanislav Morong
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Analýza súčasného stavu vyvolaného finančnou krízou a sústredenie pozornosti odbornej a laickej verejnosti na príčiny. Analýza správania sa trhu ako celku. Nedostatok pracovných príležitostí a zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva. Limity a impulzy trhovej ceny. Nutnosť intervencie štátu do fungovania trhu. Trh s mliekarenskou produkciou.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108048 $1 010 $a 978-80-225-2851-1 $1 200 1 $a Ekonomika, financie a manažment podniku III. $b elektronický zdroj $e medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave $e Bratislava, 5.11.2009 $g zostavovatelia: Peter Markovič, Elena Šúbertová $1 210 $a Bratislava $c Fakulta podnikového manažmentu EU $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  541
  1-
  $a Price like an accelerator of crisis evolution
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006599 $a trh
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005900 $a spotrebitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003005 $a kúpyschopnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003380 $a mlieko
  675
   
  $a 338.12 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000153 $x Cyklický pohyb hospodárstva
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0013016 $a Morong $b Stanislav $p EUBFPMKPO $9 100 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100122 $g AACR2
  830
   
  $a externý doktorand, nevykazuje sa na MŠ
Number of the records: 1