Number of the records: 1  

Cena ako akcelerátor krízového vývoja

 1. Title Cena ako akcelerátor krízového vývoja
  TranslationPrice like an accelerator of crisis evolution
  Author infoStanislav Morong
  Author Morong Stanislav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Keywords kríza finančná * kríza hospodárska * trh * spotrebitelia * kúpyschopnosť * ceny * poľnohospodárstvo * mlieko
  AnnotationAnalýza súčasného stavu vyvolaného finančnou krízou a sústredenie pozornosti odbornej a laickej verejnosti na príčiny. Analýza správania sa trhu ako celku. Nedostatok pracovných príležitostí a zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva. Limity a impulzy trhovej ceny. Nutnosť intervencie štátu do fungovania trhu. Trh s mliekarenskou produkciou.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-052, originál dokumentu

Number of the records: 1