Number of the records: 1  

Povinná dokumentácia transferového oceňovania

 1. SYS0109950
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100204092522.8
  100
   
  $a 20100204a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Povinná dokumentácia transferového oceňovania $f Dalila Luknárová - Kutišová
  330
   
  $a Dokumentácia transferového oceňovania - súbor dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby cien v kontrolovaných transakciách. K čomu slúži dokumentácia. Obsah dobrej dokumentácie - súbor analýz rôzneho druhu. Analýza daňovníka. Analýza priemyselného odvetvia a trhu. Politika transferových cien. Analýza obchodných stratégií. Funkčná analýza. Analýza rizík. Dokumentačná povinnosť od 1. januára 2009. Využitie porovnateľných údajov z iných krajín. Aktuálnosť porovnateľných údajov, frekvencia aktualizácie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0109684 $1 011 $a 1337-7574 $1 200 1 $a Finančný manažment a controlling v praxi $v Č. 1 (2010), s. 35-45 $1 210 $a Bratislava $c Iura Edition $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003877 $a oceňovanie transferové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001573 $a dane
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007384 $a základ dane
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003150 $a majetok
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006575 $a tovar
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001423 $a ceny transferové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy
  675
   
  $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0028251 $a Luknárová - Kutišová $b Dalila $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100204 $g AACR2