Number of the records: 1  

Slovak companies investing abroad: an introduction

 1. SYS0120636
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133806.0
  100
   
  $a 20101027a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a eng $d eng $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Slovak companies investing abroad: an introduction $d Slovenskí investori v zahraničí: úvod $f Soňa Ferenčíková
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Autori v príspevku skúmajú, v akej fáze investičného rastu sa nachádza Slovensko, pričom vychádzajú z Dunningovej teórie „investment development path“, čiže z teórie fáz investičného rozvoja krajiny.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0119968 $1 010 $a 978-80-225-3032-3 $1 200 1 $a Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave $f zborník zostavil: Ladislav Bažó $v S. 156-161 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002562 $a investície v zahraničí
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002564 $a investície zo zahraničia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002554 $a investície priame zahraničné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005553 $a rozvoj investičný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 339.72 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000200 $x Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020183 $a Ferenčíková $b Soňa $f 1960- $p EUBOBFKMO $9 100 $4 070 $T Katedra medzinárodného obchodu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20101027 $g AACR2
Number of the records: 1