Number of the records: 1  

Slovak companies investing abroad: an introduction

 1. Title Slovak companies investing abroad: an introduction
  Parallel titleSlovenskí investori v zahraničí: úvod
  Author infoSoňa Ferenčíková
  Author Ferenčíková Soňa EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 156-161. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.72 - Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh
  Keywords investície v zahraničí * investície zo zahraničia * investície priame zahraničné * rozvoj investičný * Slovensko
  AnnotationAutori v príspevku skúmajú, v akej fáze investičného rastu sa nachádza Slovensko, pričom vychádzajú z Dunningovej teórie „investment development path“, čiže z teórie fáz investičného rozvoja krajiny.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-049, originál dokumentu

Number of the records: 1