Number of the records: 1  

Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR

 1. SYS0048773
  LBL
   
  01835naa$$2200325$$$450$
  005
   
  20061103094519.7
  100
   
  $a 20061103d2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a cze $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR $f Miroslav Žižka
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a V ČR možno rozlíšiť dva typy regiónov: regióny s rozvojovou dynamikou a problémové regióny. Vymedzenie problémových regiónov - vyžadujúcich sústredenú podporu štátu: štrukturálne postihnuté regióny a hospodársky slabé regióny. Metódy viackriteriálneho hodnotenia - metóda váženého súčtu, metóda TOPSIS. Cieľom príspevku je stanoviť rebríček okresov podľa ich ekonomickej výkonnosti.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0046830 $1 010 $a 80-225-2200-7 $1 200 1 $a Acta oeconomica Cassoviensia no 10 $f [vedecký redaktor: Tatiana Varcholová] $v S. 92-100 $1 210 $a Košice $c Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $d 2006 $1 215 $a 300 s. $c diagr., grafy, sch., tab. $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048937 $a Varcholová $b Tatiana $4 340 $1 712 02 $3 eu_un_auth*k0001139 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach $c (Košice, Slovensko) $4 070
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007088 $a výkonnosť ekonomiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003332 $a metódy výskumu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný
  675
   
  $a 330.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000067 $x Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0072898 $a Žižka $b Miroslav $4 070 $p Technická univerzita v Liberci
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20061103 $g AACR2