Number of the records: 1  

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 1. SYS0248693
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20181107120956.5
  100
   
  $a 20181107a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme $f Zuzana Dianová
  330
   
  $a Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový systém tabuľkových platov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0248642 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 11, č. 10 (2018), s. 21-24 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2018
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003939 $a odmeňovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005872 $a záujmy verejné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004175 $a platy
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0070762 $a Dianová $b Zuzana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20181107 $g AACR2