Number of the records: 1  

Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov

  1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - RATKOVSKÁ, Gabriela. Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 143-162. VEGA 1/0803/10.
    article

    article