Number of the records: 1  

Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov

 1. Title Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov
  TranslationParticularities and targe subjects adherent to creation of corporate identity in non-firm subjects
  Author infoOtília Zorkóciová, Gabriela Ratkovská
  Author Zorkóciová Otília EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Ratkovská Gabriela EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 2, č. 8 (2009), s. 143-162. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493
  Issue dataObr., tab.
  NoteVEGA 1/0803/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0803/10 Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosahy na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských subjektov
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords identita podniková * zvyklosti kultúrne * psychológia ekonomická * regionalizácia * imidž
  AnnotationPojem identita. Regionálna (sidelná), lokálna identita ako forma kolektívnej identity. Špecifiká budovania regional identity. Regional identity mix regiónu ako analógia corporate identity mixu firiem. Corporate design. Corporate culture. Corporate communication. Corporate image. Corporate behaviour.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00621-008, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 5-8