Number of the records: 1  

Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov

  1. LANCÍKOVÁ, Klaudia. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov : diplomová práca. Škol. Hana Gažová Adamková. Bratislava, 2010. 79 s.
    book

    book


Number of the records: 1