Number of the records: 1  

Povinná dokumentácia transferového oceňovania

  1. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Povinná dokumentácia transferového oceňovania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 1, s. 35-45.