Number of the records: 1  

Hradecké ekonomické dni 2010 - Ekonomický rozvoj a management regiónov - Výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2.-3. februára 2010, ktorú usporiadala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradca Králové v Hradci Králové

  1. GERTLER, Ľubomíra. Hradecké ekonomické dni 2010 - Ekonomický rozvoj a management regiónov - Výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2.-3. februára 2010, ktorú usporiadala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradca Králové v Hradci Králové. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2010. ISSN 1337-8473, 2010, roč. 3, č. 1, s. 93-94.
Number of the records: 1