Number of the records: 1  

Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0111605
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorGašperanová, Agneša, % podiel: 100
  TitleVýznam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní
  Source documentQuo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 11.6.2009. S. [1-4]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2010
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO