Number of the records: 1  

Komparácia financovania bytovej výstavby v SR a vo vybraných krajinách EÚ

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0120137
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorŠranková, Ivana
  Dalšia zodpovednostVidová, Jarmila, 727
  TitleKomparácia financovania bytovej výstavby v SR a vo vybraných krajinách EÚ. diplomová práca
  Issue dataBratislava, 2010. - 87 s.
  Document kindDDP - práce diplomové (Mgr.,Ing.)
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania27.06.2016
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO