Number of the records: 1  

Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0236186
  Časť A vyplní autor
  Dalšia zodpovednostIlavský, Miloslav, 340
  Kačúr, Marián, 340
  Vyparina, Marián, 340
  Petráková, Zora, 340
  Antošová, Naďa, 675
  Gregušová, Silvia, 675
  TitleOceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : elektronický zdroj. zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava
  Issue dataBratislava : MIpress , 2017. - CD-ROM [175 s.] : grafy, obr., sch., tab.
  Document kindSUD - elektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania19.06.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
  electonic book

  electonic book