Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0044603
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorBlašková, Mária
  TitleVýkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania
  Source documentTeoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. S. 90-96. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006
  Issue dataTab.
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2006
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania11.02.2010
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO