Number of the records: 1  

Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0199296
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorAndrejkovič, Marek, % podiel: 50
  SpoluautorHricová, Daniela, % podiel: 50
  TitleImpact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union
  Source documentFinancie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. S. 6-14 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Niňaj Marek ; Záhumenská Miroslava ; Alexy Martin ; Beličková Kornélia ; Financie a riziko 2014 Medzinárodná vedecká konferencia
  Issue dataObr., tab., vzorce
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2014
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO