Number of the records: 1  

Neue didaktische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0248237
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorPaté, Magdaléna, % podiel: 100
  TitleNeue didaktische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht
  Source documentDidaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. S. 23-31. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 / Seresová Katarína ; Zavrl Irena ; Štefančík Radoslav
  Kategória publikacnej cinnostiAEC - Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch
  Rok vykazovania2018
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania03.05.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO