Number of the records: 1  

Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0256890
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorUkropec, Anton
  TitlePovinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov
  Source documentPrávo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 6 (2019), s. 7-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania08.07.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO