Number of the records: 1  

UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy)

 1. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia (25.-27.11.2009 : Nitra, Slovensko) UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009 / kolektív autorov. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. -- 244 s. : tab., obr., sch. - Iné súvisiace diela: UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009 Jedličková, Ľubica. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. -- 41 s. -- ISBN 978-80-552-0309-6

  I. Bellérová, Beáta
  II. Hennyeyová, Klára
  III. Korcová, Zuzana
  IV. Oláhová, Eva
  V. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ((Nitra, Slovensko))
  VI. Združenie EUNIS Slovensko ((Nitra, Slovensko))
  VII. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009

  378
  BA004