Number of the records: 1  

Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl

  1. Horváthová, Kinga Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl : optimálna integrácia a koordinácia. (2.) / Kinga Horváthová. -- Tab. -- Dokončenie príspevku z minulého čísla o škole ako organizácii, ktorú podmieňujú vonkajšie a vnútorné faktory. Analýza štruktúry manažmentu a komplexnosti školy. Metodika výskumu organizačnej štruktúry školy. Výsledky výskumu a interpretácia.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1336-9849. -- Č. 1 (2010), s. 12-16

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Č. 1 (2010), s. 12-16

    37
    BA004
Number of the records: 1