Number of the records: 1  

Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko

  1. Milotová, Barbora Hodnotenie kvality života v obci - chápanie starostov obcí Devonu, Anglicko / Barbora Milotová. -- Graf, sch., tab. -- Res. angl., slov. bibliogr. odkazy - Definovanie kvality života. Ako merať a hodnotiť kvalitu života vo vidieckych obciach (KŽO). Prezentácia výsledkov z dotazníkového prieskumu vykonaného v Anglickom regióne. Cieľom prieskumu bola identifikáciadôležitostí jednotlivých komponentov pri hodnotení KŽO v rôznych typoch obcí. Najdôležitejšími komponentami pri hodnotení KŽO sú sociálna komplementarita a spolupráca a prírodné prostredie.

    In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. -- ISSN 1336-5452. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 42-46

    I. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 42-46

    330.59
    BA004
Number of the records: 1