Number of the records: 1  

Plynárenský gigant pod drobnohledem

  1. Kysilka, Hugo Plynárenský gigant pod drobnohledem / Hugo Kysilka. -- Graf, tab. -- Jediný možný dodávateľ zemného plynu do Európy v súčasnosti - Gazprom. Čo je Gazprom. Ťažba a zásoby zemného plynu. Stály a postupný nárast spotreby zemného plynu. Spotreba plynu v EÚ v rokoch 2008 a 2009. Tendencie rozvoja. Budúcnosť nálezísk. Podmienky predaja plynu.Čo sa Gazpromu vytýká. Plynárenský boj v Európe. Spotové ceny zemného plynu.

    In Pro-energy magazín. -- Praha : OptiMWh, 2010. -- ISSN 1802-4599. -- Roč. 4, č. 3 (2010), s. 46-50

    I. Pro-energy magazín. -- Roč. 4, č. 3 (2010), s. 46-50

    622
    BA004