Number of the records: 1  

Druhý dôchodkový pilier a jeho ekonomická opodstatnenosť

  1. Lanáková, Mária Druhý dôchodkový pilier a jeho ekonomická opodstatnenosť : diplomová práca / Mária Lanáková ; škol. Elena Beňová. -- Bratislava, 2010. -- 73 s.

    I. Beňová, Elena
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004