Number of the records: 1  

Faktory vplývajúce na vývoj cien v podmienkach trhovej ekonomiky

  1. Pecha, Viktor Faktory vplývajúce na vývoj cien v podmienkach trhovej ekonomiky : diplomová práca / Viktor Pecha ; škol. Vieroslava Holková. -- Bratislava, 2010. -- 51 s.

    I. Holková, Vieroslava
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1